Ortak Dersler

Ortak Zorunlu Dersler

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz-Bahar Yarıyıllarında ortak zorunlu derslerin eğitim-öğretiminin uzaktan öğretim yoluyla eş zamanlı ve/veya eş zamansız yöntemlerle yürütülmesi, ayrıca pandemi sürecinin seyrine göre aynı derslerin ölçme ve değerlendirmelerinin de yine uzaktan öğretim yoluyla yapılması gibi hizmetlerin yürütülmesinde; Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) yetkilendirilmiştir.
Last modified: Monday, 28 December 2020, 11:58 AM