Öğrenci Bilgi Sistemine Not Yükleme

   
BİLGİLENDİRME:
Videoda listenin küçükten büyüğe doğru sıralanması işlemi sınava girmeyen öğrencileri bir araya toplamak için yapılmıştır. Öğrenci bilgi sistemine yüklenecek dosyanın küçükten büyüğe not sıralı olmasına gerek yoktur. Sınava girmeyen öğrencilerin notlarının "-1" olarak girilmesi yeterlidir.

Last modified: Tuesday, 22 December 2020, 3:15 PM